ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ภาพกิจกรรม
วันที่
ภาพเหตุการณ์
22 ธันวาคม 2553 พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา MOU
17 ธันวาคม 2553 โครงการเสวนาความต้องการผู้ประกอบ วิชาชีพครู
9 ธันวาคม 2553 พิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555
19-20 กันยายน 2553  โครงการศึกษาดูงาน จ.สุราษฏร์ธานี
19 มิถุนายน 2553 ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท - ป.บัณฑิต

พ.ศ.2558 |พ.ศ.2557 |พ.ศ.2556 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2553 |

           
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-7420-0357-8  E-mail : staffgraduate@hu.ac.th