ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
ติดต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา


ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ
อาคารบริหารธุรกิจ (HBS) ชั้น 5  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7420-00300 ต่อ 662 โทรสาร 0-7420-0384
...........................................................................................................


 
 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662