ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา)
 

วิธีการแปลงไฟล์เอกสาร ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF

เอกสาร PDF (Portable Document Format) คือ?

       คุณสมบัติเบื้องต้นของไฟล์ PDF เป็นไฟล์งานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และรูปแบบก็เหมือนต้นฉบับเดิม โดยเอกสารที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ MS Word, MS Excel, PowerPoint หรือรูปแบบใดก็ตาม สามารถแปลงไฟล์นั้น ๆ ให้เป็นรูปแบบ PDF โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat หากเครื่องของท่านไม่มีโปรแกรมฯ กรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้ง

มีวิธีแปลงได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 แปลงไฟล์แบบปกติ

  1. คลิกขาวที่ File ที่เราต้องการแปลงเป็น PDF
  2. เลือก Convert to Adobe PDF ดังรูป


วิธีที่ 2 แปลงไฟล์โดยการ Print

  1. เลือกเครื่องพิมพ์เป็น Adobe PDF ดังรูป


ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74200-300 ต่อ 661,662